Aanhaken – afhaken – contact

Houding is belangrijker dan inhoud
Je ervaring blijkt minder afhankelijk van wat er feitelijk gebeurt,
maar wordt vooral gekleurd door de manier waarop je met alles
omgaat. De houding waarmee je jezelf, anderen en situaties bena-
dert is te verdelen in: een open houding of een verkrampte houding.

De verkrampte houding ontstaat onbewust en automatisch als
primitieve reactie op moeilijke situaties uit je geschiedenis. Zo’n gewoontepatroon verkrampt je kijken, denken en voelen. Reflexmatig zijn er afweerreacties aktief naar pijn, angst of dreiging. Er zijn ook reflexmatige grijp- of aanhaakbewegingen naar alles en iedereen die de hoop op veiligheid, liefde en erkenning wekt.

Aanhaken en afweren wissel je onbewust af in de mate waarin je hoop of vrees ervaart in die situatie of bij die persoon. Overleven van je ‘ik’ staat hier centraal. De ander is onbedoeld gereduceerd tot een object dat jouw overleving ondersteunt of bedreigt.

In de open houding ben je in contact met alles wat er plaatsvindt.
Je ziet je eigen gewoontereacties van aanhaken en afweren en her-
kent dit wellicht ook bij de ander. Je laat je gedrag zoveel mogelijk
leiden door heelheid en volwassen in relatie zijn. Je hebt oog voor
jezelf, de ander en voor wat er tussen jullie speelt. Je houding is open,
realistisch en basaal vriendelijk naar de hele situatie, hoe deze ook is.

Drie houdingen of posities van waarnemen:
De aanhaak-positie: de positie van aanhaken, grijpen, verlangen,
je toebuigen om jezelf te kunnen verrijken of veilig stellen.
De afweer-positie: de positie van afhaken, afweren, verkillen of
afstand nemen omdat iets of iemand je niet bevalt. Je afwenden uit
angst dat je iets ontnomen kan worden.
De contactpositie: de positie van openheid, vrijheid en contact,
je bent aanwezig in de waarheid van nu en erkent alles wat er is.

Je kunt met deze posities oefenen ten opzichte van iets of iemand.
Beschrijf bij elke positie wat je aan jezelf waarneemt, hoe je het onderwerp van aandacht ziet en hoe je de relatie ervaart.

Deze oefening komt voort uit de school voor Zijnsorientatie.

Meer bewustzijnsoefeningen? Contact