Inspiratie: teksten 1

Zelf
En als we ons zelf nu eens achterlieten?
Daar gaat het, zonder groeten, mokkend en tobbend
op zoek naar iets beters. Het kijkt niet eens om.

En wij? Wij moeten eerst wennen
aan dit stralende landschap van vroeger en later,
van lichtende tijd zonder nu.
                                                Cees Nootenboom

 

Zicht is wat je ziet als je de schellen van de ogen vallen
en je niet beïnvloed wordt door egoïstische motieven.                          

Het is wat je gewaar bent als je ogen de ogen van het universum zijn
en je handen de handen van het universum.

Waar zicht is, is geen scheiding tussen subject en object.
Puur zicht heeft geen begrenzende omtrek
en ook geen vast middelpunt.

Meditatie is dat men dit geheel beaamt. Niets valt hier buiten.
Meditatie is zo gezien niet iets aparts dat men doet om iets te bereiken.
Het is één zijn met het zicht,
zoals de wortels van een boom één zijn met de stam.
                                                              Longchenpa