Welkom

Verlang je er naar om meer jezelf te zijn? Speelt er al langer onvrede, onmacht of stress in je leven? Blijf je gevangen in hoop en vrees? Tijd voor bezinning.

Je ben welkom in mijn praktijk voor Zijnsoriëntatie, precies zoals je bent. Hoop en vrees verwijzen welbeschouwd naar de heelheid, die in iedereen aanwezig is en geleefd wil worden. Deze heelheid is direct toegankelijk, zodra we het zoeken naar ‘verlossing’ en afweren van ‘de ramp’ loslaten. Je valt dan als het ware uit je normale manier van zijn, in een ruim en onbeschreven Zijn. Hier ontdek je wie je in wezen bent. Je komt in contact met de wijsheid en liefde die in je aanwezig is. Je beseft wat echt van waarde is en leert trouw te zijn aan die uitgangspunten in je leven. Zo wordt duidelijk wat jou ten diepste motiveert en werkelijk gelukkig maakt.

Ontwikkel die realistische en ruimhartige blik op je verleden, heden en toekomst. Raak op je gemak, ook met ongemak. Ontdek en doe wat nodig is om jouw inspiratie en levenslust vorm te geven.

Spreekt dit je aan, lees dan verder en ontdek de mogelijkheden op deze site van Roos Broersen, leraar Zijnsorientatie te Utrecht. Of mail me voor direct contact.